Видео

Машина за опаковане на блистерни карти за четки за зъби

Машина за опаковане на блистерни батерии 9V

Автоматична машина за опаковане на блистерни карти

Залепваща кука Машина за опаковане на блистерни карти

Машина за опаковане на блистерни карти с газова запалка

Машина за опаковане с миди

Автоматична машина за опаковане на четки за зъби

Машина за опаковане на блистерни батерии 9V

Автоматична машина за опаковане на блистерни карти за батерии за пакет батерии АА/ААА Иран

Напълно автоматична машина за опаковане на блистерни карти за батерии

Машина за опаковане на 2-клетъчни батерии

AC-350 Автоматична машина за опаковане на блистерни хартиени карти

Машина за опаковане на четки за зъби AC-320B

Машина за слама за хартия с връзка за хартия AC-12G

AC 320A машина за правене на блистери

AC 02 машина за опаковане на слама с единична хартия

Машина за опаковане на карти с блистерна хартия

Машина за блистерно опаковане с вериги AC-600

Машина за слама за хартия AC 12

AC 350 Ротационна машина за опаковане на блистерни хартиени карти