Видео

Машина за опаковане на блистерни карти за четка за зъби

Машина за блистерно опаковане на батерии 9V

Автоматична машина за опаковане на блистерни карти

Машина за опаковане на блистерни карти със залепваща кука

Машина за опаковане на блистерни карти с газова запалка

Clamshell Packaging Machine

Автоматична машина за опаковане на четки за зъби

Машина за блистерно опаковане на батерии 9V

Автоматична машина за опаковане на блистерни карти за батерии за пакет батерии AA/AAA Иран

Напълно автоматична машина за опаковане на блистерни карти с батерии

Машина за опаковане на 2 клетъчни батерии

AC-350 Автоматична машина за опаковане на блистерни хартиени карти

Машина за опаковане на четки за зъби AC-320B

Машина за хартиени сламки с връзка за хартия AC-12G

Машина за правене на блистери AC 320A

Машина за пакетиране на единични хартиени сламки AC 02

Машина за опаковане на блистерни хартиени карти с няколко писалки

AC-600 верижна дъска блистерна опаковъчна машина

Машина за хартиени сламки AC 12

AC 350 Ротационна машина за опаковане на блистерни хартиени карти